ליווי מקצועי במרחבי חיים משותפים

אנחנו ברשת הקהילות, מובילים תהליכים בכל מקום ומרחב בו יש צורך בפיתוח כלים ונורמות לחיים משותפים טובים ומיטיבים. אנחנו מתמחים במתן מענה מקצועי, לסוגיות הייחודיות הנובעות מהחיבור המאתגר לחיים משותפים של דתיים, מסורתיים וחילונים.

המענים שלנו

ליווי אישי ותמיכה מקצועית לבעלי תפקידים, הנהגות וצוותים מובילים – אנחנו נותנים ליווי אישי בהתאמה לצרכים. במסגרת הליווי אנחנו מפגישים את בעלי התפקידים עם כלים ותפיסות, המותאמים לאתגרים הייחודיים של חיים משותפים.

הובלה והנחיה של תהליכי פיתוח קהילתי – אנחנו מתמחים בהובלה והנחיה של מגוון תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, במרחבי חיים משותפים.

מרחבי חיים משותפים – עם מי אנחנו עובדים?

  • קהילות מעורבות יישובים מעורבים וקהילות עירוניות שהוקמו לכתחילה כקהילה מעורבת
  • קהילות בתי ספר שהוקמו לצד בתי ספר משלבים לדתיים וחילונים
  • שכונות עירוניות עם מגוון אנושי על הרצף הדתי – חילוני
  • הרחבות קהילתיות שהפכו את היישוב לקהילה מעורבת בדיעבד
  • כפרי סטודנטים משותפים לדתיים מסורתיים וחילונים
  • גרעיני חיילים משותפים לדתיים מסורתיים וחילונים

 

תהליכי פיתוח קהילתי במרחבי חיים משותפים

קהילות מעורבות ומרחבי חיים משותפים, מתמודדים עם סוגיות ייחודיות הנובעות מהחיבור המאתגר שבין דתיים, מסורתיים וחילונים. אנחנו ברשת הקהילות, מתמחים בהובלת מגוון תחומי ותהליכי בינוי קהילתי.

תהליכים אלו מסייעים בהגברת תחושת השייכות ומעודדים מעורבות של חברי הקהילה, בתהליכי קבלת החלטות וביצירת מרקם החיים המשותף. בעלי התפקידים ומובילי הקהילות, שותפים בעיצוב תהליך הליווי ולכל קהילה מותאם תהליך בהתאם לאופי ולצרכים הייחודים לה.

בינוי ופיתוח קהילתי

החיים בקהילה מעורבת מזמנים התמודדויות יומיומיות, אין די בכתיבת ערכי הקהילה בתקנון או חזון הקהילה, יש לגבות ערכים אלו במבנה ארגוני קהילתי מותאם, המאפשר למגוון של אנשים בעלי עמדות ואורחות חיים שונות, להשפיע על חיי הקהילה באמצעות – הנהגת הקהילה, וועדות וצוותי פעולה ותוכנית העבודה השנתית.

אנחנו ברשת הקהילות, מביאים לתהליכי הליווי ידע וניסיון רב מהשטח, ביצירת מבנים קהילתיים התומכים ומאפשרים, תרבות יומיומית של דיאלוג ויצירה משותפת.

בניית חזון משותף

בעולם משתנה ודינמי, נדרשות קהילות להתאים את חזון הקהילה אחת לכמה שנים. תהליכי צמיחה דמוגרפית, שינויים בהרכב הנקלטים לקהילה, פתיחת מוסד לימודים חדש במרחב, כל אלו ועוד מעוררים שיח קהילתי ער, סביב ערכי היסוד של הקהילה ואופייה. אנחנו ברשת הקהילות, מעצבים עם הנהגת הקהילה תהליך לבניית חזון מחודש, המאפשר בחינה מחודשת והתפתחות, תוך שמירה על יציבות והמשכיות ערכי היסוד עליהם הוקמה הקהילה. תהליך בניית החזון מתורגם למשימות מעשיות בתוכנית העבודה השנתית של הקהילה.

ניהול קונפליקטים

החיים בקהילה מעורבת הם תהליך מתמשך במרחב שבו הקונצנזוס מאותגר ומשתנה באופן תדיר. אנחנו ברשת הקהילות, מתמחים בפיתוח וגיבוש מנגנונים לתהליכי קבלת החלטות בהסכמה ובבניית מודלים ונורמות לדיאלוג מתמיד, המאפשר התמרה של קונפליקטים לשיח מפרה ומקדם.

מרחב רוחני משותף

חיי קהילה מעורבת מעלים פעמים רבות קונפליקטים, העוסקים בהוויה הרוחנית – דתית של הקהילה, בין קבוצות שונות על הרצף הדתי – חילוני. אנחנו מלווים קונפליקטים קהילתיים העוסקים בנושאים אלו:

  • תפקידו של בית הכנסת – האם ואיך הוא יכול להוות מרחב רוחני תרבותי מלכד עבור כלל הקהילה
  • מקומה ותפקידה של מנהיגות רוחנית עבור כלל הקהילה
  • האם מנהיגות רוחנית חילונית תפעל לצד הדתית או בעבודה משותפת? מה ביחד ומה לחוד?

 

חינוך חברתי \ בלתי פורמלי

החיים בקהילה מעורבת מאפשרים לנוער צמיחה בתוך מרחב רב גוני ומעשיר ולצד זה מזמנים אתגרים ייחודיים הנובעים מאורחות החיים והנורמות השונות של קבוצות הזהות. אנחנו ברשת הקהילות, מלווים תהליכים המקדמים בניית חברת נוער מלוכדת, בקהילות בהם לעיתים קרובות החינוך הפורמלי נפרד לפי זרמים. תהליכי הליווי עוסקים בסוגיות העולות מתוך מרחב החיים המשותף – כגון שמירת שבת בפעילות נוער, תכנית בר/בת מצווה, נורמות התנהגות בקבוצה, חינוך מיני ועוד.

תהליכי צמיחה דמוגרפית

תהליכי צמיחה דמוגרפית וקליטת מצטרפים חדשים לקהילה, הם תהליכים מורכבים מטבעם. אנחנו ברשת הקהילות, מסייעים בבניית תהליך נכון ומתאים עבור הנקלטים והקהילה הקיימת, באמצעות עבודה מערכתית ומעורבות רחבה של הקהילה הקולטת. התשתית הנבנית בתהליך זה כוללת תכנון אסטרטגי מקדים, יצירת חזון עתידי, התמודדות עם מתחים וקונפליקטים, וכלים לבניית תחושת שייכות בקרב הנקלטים.

בניית קהילה סביב מוסד חינוכי משלב

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת התופעה של בתי ספר משלבים, עוד ועוד אנשים מעוניינים שילדיהם ילמדו במרחב משותף, המגדל דור חדש של ילדים בעלי עומק זהותי, לצד פתיחות וסובלנות לשונה מהם.

אנחנו ברשת הקהילות, מאמינים כי ערך החיים המשותפים, נכון שיחווה גם מחוץ למסגרת החינוכית ולכן מסייעים בהקמה וליווי קהילה חיה ופעילה של הורים סביב בית הספר, המייצרת תרבות משותפת, מבנים לעזרה הדדית ועשיה חברתית. כל אלו מסייעים בחוסנו של בית הספר ומעצימים את תחושת השייכות של הילדים והוריהם.

מנהיגות השתתפותית

חוברת להורדה

כלי נגישות