ליווי לקהילות בהקמה

“כדי להגשים חלום אחד קטן יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם…”

רשת קהילות מיתרים פועלת לקידום הרעיון של ‘לחיות ביחד’ ולהרחבת התופעה של קהילות מעורבות לדתיים, מסורתיים וחילונים, בעיר ובכפר – בכל רחבי הארץ. אנחנו נותנים ליווי מקצועי בתהליכי ההקמה למגוון סוגי קהילות חדשות. משלב ההקמה הראשוני, דרך ביסוס החיים הקהילתיים ועד הצטרפות הקהילה לרשת הקהילות המעורבות בארץ.

עם מי אנחנו עובדים?

גרעינים צעירים

קהילה חדשה מתחילה בדרך כלל בגרעין של כ -20 צעירים/זוגות/משפחות, בעלי מנעד זהויות יהודיות-ישראליות רחב, הרוצים לבחור בדרך חיים ייחודית, המביאה לידי ביטוי את הרצף הזהותי שלהם עצמם ולהיות חלק ממהלכים משני פני החברה. חברי הקבוצה מבקשים ליצור דיון משמעותי, הנותן ביטוי להשקפותיהם ואורחות חייהם ולבסס על פיו עוגנים קהילתיים, מתוך רצון ליצור קהילת חיים משותפת.

בתי ספר המבקשים להקים קהילה סביב בית ספר משלב

אנו מאמינים בטיפוח קהילתיות סביב המוסד החינוכי המשלב והקמת מערכת קהילתית רחבה, במקביל להקמת בית ספר משלב. גישה זו מבטאת תפיסה הוליסטית המחברת את המשפחה לתהליכים החינוכיים שעוברים ילדיה ומאפשרת לילד רצף חינוכי בין הבית לבית הספר. אנו מוצאים, שהקמת קהילה סביב בית הספר:

 • מסייעת לבית הספר המשלב בשמירה על המתח הרעיוני המונח בבסיסו ומזינה את השיח בין הזהויות השונות.
 • מסייעת לבית הספר המשלב בהתמודדות עם האתגרים הרבים הכרוכים בעצם הקמתו ושימורו במרחב, שאיננו יודע עדיין כיצד להכיל אותו.
 • מאפשרת לכל השחקנים בזירה החינוכית-קהילתית, לעבור תהליכים המגבירים את תחושת השייכות והמשמעותיות למרחב הבית ספרי והקהילתי גם יחד.
 • יוצרת חווית חיים משותפת עבור התלמידים, בני משפחותיהם והצוות החינוכי ומעצימה את תופעת החיים המשותפים לזהויות יהודיות שונות.

 

ברשת מיתרים, פועלים זה לצד זה אגף קהילות ואגף החינוך, וביחד אנחנו מובילים תהליכים משותפים להקמת קהילות בתי ספר. כל תהליך נבנה בהתאמה אישית, תוך חשיבה משותפת על נקודות הממשק הרצויות, בין המוסד החינוכי לבין המערך הקהילתי, כמו גם על הנפרדות הדרושה לבית הספר ולקהילה.

ליווי מקצועי בתהליך ההקמה

אנחנו נכנסים לתמונה בשלבים הראשונים של תהליך ההקמה וביחד עם חברי הצוות המוביל מלווים מקצועית בתהליך בניית התשתית הקהילתית.

בניית תשתית קהילתית

בתהליך בניית התשתית הקהילתית, אנחנו נותנים ליווי מקצועי, המותאם לצרכים ולאתגרים הייחודיים של קהילה מעורבת. ביחד עם הצוות המוביל, נפתח ונבנה את שלושת היסודות של התשתית הקהילתית:

הרוח – האידאות, הערכים, השאיפות והחזון
היחסים – מערכות היחסים בין החברים
ההסדרים – מיסוד דרכי החיים, הנורמות, החוקים והנהלים

התהליך כולל ליווי מקצועי במגוון תחומים

 • הגדרה בסיסית באשר לחזון הקהילתי
 • החלטה על המשימה החברתית המשותפת
 • תשתית ללימוד משותף, שיח יהודי תרבותי
 • עוגנים למפגשים סביב מעגל השנה
 • מערכות התמיכה בקהילה
 • שלד למבנה ארגוני
 • מבנה הנהגה לקהילה
 • מבנה לתהליך קבלת החלטות

 

מצטרפים לרשת קהילות מיתרים

בסיום תהליך ההקמה ובניית התשתית הקהילתית, הקהילה מצטרפת לרשת קהילות מיתרים. הקהילה בוחרת נציגים לקשר הקבוע והשוטף עם הרשת וזוכה להתרשת ולהעמיק את הקשרים עם קהילות וותיקות יותר. הקהילה ממשיכה לקבל ליווי מקצועי אישי, מצוות רשת קהילות מיתרים ומוזמנת לפורומים מקצועיים שונים, התומכים בהמשך הצמיחה וההתפתחות הקהילתית.

למה איתנו?

ידע וניסיון רב בליווי גרעינים וקהילות מעורבות בתהליכי הקמה, משלב הגרעין הראשוני ועד ההקמה בפועל
ייצוג בפני גורמים שונים – תנועות מיישבות, קרנות, רשויות וארגוני גג
ליווי מקצועי בבניית תשתית קהילתית, בהתאמה לצרכים ולאתגרים
הדרך להתחבר לרעיון ולהיות חלק מהעשייה, היא להתרשת ולהיות חלק מרשת הקהילות המעורבות

כלי נגישות