פיתוח מקצועי

רשת מיתרים פועלת להכשרת צוותי ההוראה, היהדות והניהול בבתי הספר המשלבים בדרכים שונות ומגוונות:

  • הנחיה שוטפת וקבועה בבתי הספר למורים ולרכזי היהדות.
  • השתלמויות מוסדיות של חדרי המורים, פגישות מנהלים ורכזי יהדות.
  • השתלמויות מורים ארציות בהן לוקחים מורים מכל בתי הספר המשלבים של רשת “מיתרים” ברחבי הארץ.

ההכשרה יוצרת צוותי הוראה ופדגוגיה חושבים ולומדים, השמים לנגד עיניהם את ערך הלמידה והמשך הכשרתם המקצועית כערך עליון.

הנחיית מורים

ההנחיה השוטפת מבוססת על מנחה מטעם “מיתרים” – שהוא חלק מהפעילות השוטפת בבית הספר – המגיע לכל בית ספר פעם בשבוע ומנחה מורים באופן עקבי וספירלי. מטרת ההנחיה היא לבסס את שיטות ההוראה המבוססות על העקרונות הפדגוגיים של החינוך המשלב. כל מורה למקצועות היהדות ומחנכי הכיתות עוברים הנחיה באופן קבוע ורציף.

כמו כן, “מיתרים” מעבירים לפני כל פתיחת שנה השתלמות המיועדת למורים חדשים: במערכת החינוך ו/או חדשים בבתי הספר המשלבים. בהכשרה הראשונית הזו נחשפים המורים לשפה המשלבת, להבדלים שבין בית ספר “רגיל” ובית ספר משלב ומתנסים לראשונה בהוראה משלבת. ההשתלמויות המיועדות למורים החדשים מועברות במיקומים גיאוגרפיים מרכזיים ו/או בבתי ספר ספציפיים בהם יש מספר גדול של מורים חדשים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

נוסף על ההשתלמויות הפרטניות בבתי הספר, “מיתרים” מעבירה השתלמויות מוסדיות בבתי הספר השונים, כ- 30 ש”ש. מטרת ההשתלמויות המוסדיות היא ליצור שפה אחידה בבית הספר המבוססת על העקרונות הפדגוגיים של החינוך המשלב, יחד עם התאמת אופי ההוראה לאוכלוסיית המורים והתלמידים הספציפית של בית הספר. “מיתרים” מציעה השתלמות מוסדית תלת-שנתית לכל בית ספר- שנה א’, בה נלמדים ומיושמים העקרונות הפדגוגיים הבסיסיים, ושנים ב’ וג’ המטמיעות את העקרונות הפדגוגיים בתחומים השונים הפועלים בבתי הספר: מערכת הלימודים הפורמלית, תכנית חברתית, מרחבי הלמידה, פרוייקטים, אקלים, קשר בין בית הספר והקהילה וכיוב’. בשנת הלימודים תש”ף הוכרה “מיתרים” כגוף מעביר השתלמויות מטעם האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך.

מאות מורים בכל שנה לוקחים חלק בהשתלמויות מיתרים בנושאים השונים: הוראה חוויתית, העקרונות הפדגוגיים של החינוך המשלב, חינוך חברתי, תנ”ך ומקצועות היהדות השונים, מעגל השנה ועוד.

פורום מנהלים

“מיתרים” רואה חשיבות רבה ביצירת צוותי עבודה וקבוצות חשיבה של מנהיגי בתי הספר- המנהלים. מנהלי ומנהלות המוסדות השונים הפועלים תחת רשת מיתרים נפגשים ונפגשות מספר פעמים בשנה לחשיבה משותפת, עיסוק בענייני דיומא, צוותי עבודה בנושאים שונים ולהמשך פיתוח וקידום משותף של החינוך המשלב בארץ בכלל ותחת רשת “מיתרים” בפרט.

הכשרות רכזי יהדות

רשת “מיתרים” מפעילה מערך רכזים בכל רחבי הארץ, המנחים מורים ומשולבים בצוותי הניהול בבתי הספר השונים. כל רכזי מיתרים הם אנשי מקצוע מתחום היהדות המתחדשת ומתחומי החינוך השונים.

כל רכז מיתרים עובר במהלך עבודתו ברשת תהליך הכשרה ולמידה רצוף מרוכז, בהיקף של כ- 80 ש”ש. בהכשרת הרכזים נחשפים הצוותים להעשרה מתחומים שונים: שיטות הוראה ופדגוגיה ייחודיות, הכשרת מנחים, העשרה מתחומי היהדות השונים וכיוב’. נוסף על ההכשרה המרוכזת, נפגש כל רכז במהלך השנה באופן קבוע עם מלווה מקצועי מטעם “מיתרים”, ובו ניתנת הכשרה נוספת המהדהדת את ההכשרה המרוכזת ונותנת מענה לצרכים ספציפיים של הרכז הפועל בבית הספר.

כל ההכשרות מטעם “מיתרים” מועברות על ידי טובי המנחים ברחבי הארץ.

כלי נגישות