בית ספר משותף, תל אביב

בתל אביב שוכן ביה”ס משותף, בו חיים ולומדים כ-200 תלמידים ואנשי צוות.

אל בית ספרינו מגיעים תלמידים מכל רחבי העיר (כל יום התלמידים שלנו מגיעים ושבים בי”א הסעות לכיוונים שונים, ולכתות א’ שלנו הצטרפו ילדים שהגיעו מ-24 גנים).

בבית הספר, המשמש גם כקהילה, אנו עוסקים במשחק, למידה מתוך חוויה בדרך ארץ ובנעם. אנו פותחים את היום שלנו באמירת שלום, תפילה ושיחה; לומדים ביחד בכתת האם או בקבוצות רב גיליות; יושבים בצהרים לאכול ביחד ולפעמים גם נפגשים לאחר שעות הלימודים – ומאחלים שנזכה כל יום להעלות חיוך למישהו.

בית ספר יסודי

פרטי הקשר:
מנהל.ת בית הספר: תיקה אלקלעי מימרן

כלי נגישות