פרופיל הארגון

לומדים לחיות ביחד

רשת ‘מיתרים’ נוסדה ע”י הרב מיכאל מלכיאור בשנת 2001 במטרה לאפשר למגוון רחב של אוכלוסיות על הרצף היהודי-ישראלי לחיות יחד וללמוד בצוותא באקלים חינוכי מיטבי, המאפשר לכל אחד ואחת לעצב את זהותם. הרשת מסייעת בהקמה ובליווי של קהילות מעורבות ומסגרות חינוכיות משלבות.

לומדים ביחד (חינוך משלב) – כיום מיתרים מלווה כ-150 מוסדות חינוך הכוללים את כל השדרה החינוכית החל בגני הילדים וכלה במסגרות העל- תיכוניות. המסגרות פזורות בכל רחבי הארץ מנטור שברמת הגולן ועד ירוחם שבנגב.

בשנת תשפ"ב זכתה מיתרים בפרס ירושלים לאחדות ישראל, בקטגוריה הארצית.

מיתרים מאמינה באוטונומיה ובייחודיות של כל מסגרת חינוכית, ולכן הליווי נעשה מתוך דיאלוג מתמיד עם קהילת בית הספר והצוות, וליווי הממשק מול הרשויות ומשרד החינוך.

מיתרים פיתחה פדגוגיה ייחודית ועשרות תכניות לימוד. הלימוד המיתרימי הוא לימוד חווייתי, יצירתי ורלוונטי המעודד פרשנות אישית, למידה עצמאית, וריבוי קולות. הפדגוגיהשל מיתרים מיתרים מעודדת את התלמידים לגלות אחריות לחייהם ולחיי הסובבים אותם, כדי להוביל לתיקון עולם.

החינוך המיתרימי להקשבה, לדיאלוג ולהפריה הדדית מאופיין בתנועה בין שמירה על המסורת והמטען שמביאים התלמידים ממסורת בית הוריהם לבין המפגש עם מסורות אחרות ופיתוח חשיבה מורכבת. החינוך של מיתרים מוביל ליצירת הוויה, אורחות חיים ושפה יהודית ישראלית משותפים כי היהדות שייכת לכולנו.

העבודה של רכז מיתרים במסגרת החינוכית כוללת הנחיית הצוות החינוכי והכשרתו, ליווי ההורים, כתיבת תכניות לימודים המותאמות לחינוך המשלב והתאמת תכנית הלימודים הבית ספרית.

כל אחד ממוסדות החינוך מהווה קהילה יהודית לומדת, וכל קהילה מרכיבה ומנסחת לה את החזון הייחודי שלה. המשותף לכולם הוא חינוך המאפשר חיים בצוותא לצד מתן מקום לזהויות שונות.

פדגוגיה מיתרימית מורכבת מלימוד חווייתי, יצירתי ורלוונטי של מגוון מקורות ונושאים מארון הספרים היהודי, הישראלי והאוניברסלי.

חיים ביחד (קהילות מעורבות) – מיתרים, לאחר המיזוג עם מרק”ם, מלווה כיום 20 קהילות ברחבי הארץ.

מיתרים מסייעת בהצמחה של קהילות משלבות חדשות ובליווי מקצועי לקהילות הוותיקות והחדשות. תהליך הליווי כולל תהליכי עומק, כמו גם פתרון קונפליקטים בקהילות. במהלך הליווי אנו מקנים לקהילה את הכלים לניהול תקשורת דיאלוגית. אנו מסייעים לכל קהילה לייצר עבור עצמה את ההכרעות וההסכמות הייחודיות לה באמצעות תרגול תרבות השיח והדיאלוג שיוטמעו בתרבות הקהילתית.

מיתרים מטפחת את ההכרה והשמחה בערכו של האחר. אנו מלווים את הקהילות בפיתוח כלים שיאפשרו היכרות מעמיקה של חברי הקהילה עם מגוון תפיסות העולם והערכים מתוך אמונה שהמפגש יוליד הפריה הדדית.

מיתרים מעודדת שותפות של חברי הקהילה בחיי הקהילה, באמצעות פיתוח והתאמה של המבנה הארגוני הקהילתי, פיתוח צוותי עבודה ומשימה וטיפוח ההתנדבות בקהילה.

מיתרים מלווה בניית פלטפורמות שמאפשרות לחברי הקהילה ליצור חיי תרבות המבטאים את המגוון שבחיים המשלבים.

כלי נגישות