ד"ר רנית בודאי-היימן, מנכ"לית מיתרים

 

אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט
אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט
אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט
(שיר של יום חולין, רחל שפירא)

השם מיתרים מסמל הרמוניה הנוצרת מחיבור בין מיתרים שונים. כל מיתר, המתוח בין שני קצוות, משמיע קול וצליל ייחודי משלו. פריטה על מיתר בודד תפיק צליל יחיד ומיוחד, אך חד גוני. רק החיבור ביניהם, ופריטה על כולם תצליח להפיק מנגינה של צלילים לה כל מיתר מוסיף את הגוון הייחודי לו.

‘מיתרים’ שמה לה למטרה לאפשר סביבת חיים ומסגרת חינוכית משותפת לכלל המיתרים הפרוסים במרחב שבין שני הקצוות, סביבה שתפיק הרמונית צלילים המורכבת מתלמידים ממגוון זהויות יהודיות על הרצף הדתי-חילוני שלומדים כולם בצוותא.

מיתרים, המעודדת שילוב אוכלוסיות וערכים בקהילות ובמערכת החינוך, מציבה בכך אלטרנטיבה לדיכוטומיה של החברה הישראלית ומערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית בתכנים ובמעשה החינוכי. המפגש החברתי הבלתי אמצעי עם האחר הוא משמעותי וחזק, ובמיתרים הוא מפגש מלווה ומתווך.

בחינוך המשלב – לצד המפגש החברתי, מיתרים נושאת בחובה בשורה למשפחות ולתלמידים מכל הרקעים גם ברבדים שהם מעבר לחשיבות של חיים משותפים. מלבד היכולת להכיל שונות ומגוון מבלי להתערער, אנו מזמנים את האפשרות לברר, להעמיק, לפתח וליצור את הזהות היהודית שלהם.

השאיפה היא שבוגרי מיתרים כולם יהיו מסוגלים לעיין, להתמצא, לקרוא, להבין, ליצור, לדרוש ולשחק בתכנים יהודיים כי הם שייכים לכולנו, וכולנו, חילונים, מסורתיים ודתיים כאחד, בעלי בית בעולם התוכן היהודי. התלמידים לומדים שגם אתאיסטים מוחלטים יכולים להיות משכילים בארון הספרים היהודי, שכן היהדות איננה רק דת אמונית אלא גם תרבות הצרובה בכל יהודי.

במקביל, לומדים התלמידים הדתיים שאין לחשוש מריבוי הקולות והפרשנויות, וכי הם מאירים זוויות מרתקות המעשירות את העולם היהודי. התלמידים אינם מצטטים תפילות ומזמורים ללא הבנת משמעותם, ואינם מוותרים על ידע כללי אוניברסלי ודמוקרטי. התלמידים נחשפים לשלל נושאים ועולמות תוכן ומפתחים את היכולת לנהל עמם דיאלוג, כך נוצרת מנהיגות חינוכית בית מדרשית בעלת מחשבה ייחודית.

הפדגוגיה של מיתרים שמה, אפוא, דגש על חינוך יהודי פלורליסטי המאפשר ריבוי קולות וביטויים למורשת היהודית ומאפשר לכל גווני האוכלוסייה היהודית לגשת אל מקורות היהדות, להשמיע את קולן. בסביבה זו מתאפשרים גיבוש הזהות והעמקתה, כך שמלבד ההרמוניה שבין המיתרים, מזמנת הסביבה החינוכית גם תיבת תהודה שתוכל להעניק לכל אחד מן המיתרים השונים את עומק הצליל הייחודי לו.

בקהילות המשלבות – בהיבט החברתי כשחיים יחד, ומשלבים ידיים, מצליחים להפיל את חומות הבדלנות, לפרוץ את הגטאות, ובתפר המשלב את האוכלוסיות מתפתחת שותפות ערכית ונרטיב יהודי חדש שעשוי להוביל לשינוי פני החברה הישראלית. לתפיסתנו זוהי תורת הארץ. זוהי ציונות.

בכל קהילה קיימות מחלוקות, סוד הקסם המיתרימי הוא ניהול דיאלוג ושיח קהילתי ובאמצעותו מושגת החלטה שכל חברי הקהילה מקבלים. קהילות מיתרים אינן זהות, מכיוון שבכל שיח קהילתי מתקבלות החלטות שונות. מיתרים אינה נותנת את התוצאה המצופה, אלא את הכלים להשיג כל תוצאה שתהלום את צרכי הקהילה הספציפית, ותאפשר לה לייצר את ההרמוניה הנעימה לאוזן בין כל המיתרים החיים בתוכה. למרות השוני הגדול בין הקהילות ובין מוסדות החינוך מחברים ביניהם תפיסת עולם ועולם ערכים ותוכן הייחודיים עדיין בחברה הישראלית.

המפעל החברתי והחינוכי האדיר שנבנה בשנים הללו זוכה להכרה בקרב הקהילות והצוותים החינוכיים. הצמא להקמת עוד ועוד קהילות מעורבות ומסגרות משלבות מורגש. היוזמים נכנסים למסע המורכב מתוך אמונה בחזון, בניסיון להגשים חלום. מטבע הדברים, בשלב היישום קיים פער בין חלומות שמתגשמים לבין הדמיון שהוליד אותם. לא אחת נתקלים מקימי המסגרות והמצטרפים לקהילות המשלבות במהמורות ובמכשולים.

חשוב לנו להציף את החוויות, את ההצלחות, את רגעי הסיפוק, כמו גם את הלבטים והתסכולים, ומהם להתפתח ולצמוח. אנו רואים חשיבות מרבית לאפקט שנוצר עם ההכרה של כל אחת מהקהילות שהיא אינה חלוץ בודד, אלא חלק מתנועה גדלה והולכת של קהילות שחרתו על דגלן את ערך שילוב האוכלוסיות והערכים בחינוך. אנו מעודדים מפגשים בין קהילות משלבת, שיתוף ולמידת עמיתים. ליצירת התחושה של כל קהילה וכל מוסד חינוך שהם חלק ממשפחה. משפחת מיתרים.

לסיום אבקש לברך את כל העוסקים בחיים משותפים ובחינוך משלב, ההורים, המשפחות, המנהלים, צוותי החינוך, ולברככם בברכת “עוד ינובון”. אתם החלוצים שלקחו על עצמם לעמול למען גיבוש החברה הישראלית כחברה משלבת במדינה יהודית ודמוקרטית. תמשיכו להפריח את החיים המשותפים ואת החינוך המשלב כדרך חיים אמיתית. אתם לא רק מדברים על כלל ישראל אלא ממש עוברים לעשייתה יום יום שעה שעה.

דרכנו היא זו שמטפלת בשורש העמוק של השסע החילוני דתי בישראל. המשיכו להיות המגדלור שלפני המחנה ולהוביל את מפת הדרכים שמחזירה את היהדות להיות של כולנו דתיים, מסורתיים וחילונים. זאת בשורה גדולה. אתם בשורה גדולה.

כלי נגישות